Er is nog veel bedrijvigheid in en om de stal | « Er is nog veel bedrijvigheid in en om de stal