huisvesting en dierenwelzijn

Het belangrijkste van een melkveehouderij zijn de koeien. Het welzijn van deze dieren is daarom een punt dat hoog op de agenda staat binnen ons bedrijf. Het is van groot belang dat de koeien gezond zijn, maar ook dat ze zich goed voelen. Zowel de fysieke als de mentale gesteldheid van de koeien is belangrijk.
Wij houden de koeien het jaarrond op stal en juist dan is het thema dierenwelzijn uitermate belangrijk. Bij de bouw van de stal hebben we hier rekening mee gehouden.
De stal die we gebouwd hebben, is een zogenaamde ligboxenstal of loopstal. De koeien kunnen vrij door de stal bewegen en hebben volop de ruimte.

Loopvloer

In onze stal hebben we een welzijnsvloer aan laten leggen. Het is belangrijk dat er een vloer ligt waar de koe gemakkelijk op kan bewegen. Daarnaast moet de mest ook eenvoudig af te voeren zijn. Als dit laatste niet lukt, dan wordt de vloer te glad met alle gevolgen van dien. De welzijnsvloer W2 van HCI Betonindustrie is dusdanig ontwikkeld dat de ammoniakdampen ingesloten worden en dat de mest makkelijk af te voeren is door een mestrobot. Deze zorgt ervoor dat de loopvloer schoon en veilig is voor de koeien. Het voordeel van deze vloeren is ook dat de koeien een betere klauwgezondheid hebben.

Ligbox/Ruimte

Met een goede loopvloer alleen kom je er niet in de stal. Ook de ruimte om te liggen is voor een koe uitermate belangrijk. Een koe wil graag liggend herkauwen, dit bevordert een goede melkproductie. Wanneer een koe geen ligplaats heeft, moet het staand herkauwen, dit veroorzaakt beenproblemen en heeft ook een lagere melkproductie tot gevolg. Wij hebben daarom gekozen voor ruime ligboxen, waar iedere koe voldoende ruimte heeft om te liggen.

Licht

Goed licht is belangrijk in een melkveehouderij. Als het dag- en nachtritme in balans in, produceren de koeien optimaal melk. Voor een melkveebedrijf is melkproductie nu eenmaal belangrijk. Echter de gezondheid en het welzijn van de koeien behoren op de eerste plaats te staan. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het welzijn van de koeien bevorderd wordt door een goed lichtplan. Om die reden maken we in onze stal gebruik van het lichtplan van Lely.