stage

Op onze boerderij is er gelegenheid om stage te lopen. Tijdens de stageperiode kunnen diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de studierichting en het niveau van de opleiding. We hebben ruime ervaring met het begeleiden van stagiaires van verschillende studierichtingen zoals HAS, MASĀ en speciaal onderwijs.

Ons bedrijf is een uiterst modern boerenbedrijf en uitgerust met de nieuwste snufjes op het agrarische vlak.
Wil je stagelopen in een moderne stal en zo ervaring opdoen met de nieuwste geautomatiseerde processen? Via het contactformulier kun je meer informatie aanvragen over de stagemogelijkheden.Aequor